Potlač

Na dekoráciu skla využívame hlavne metódy priamej a nepriamej sieťotlače (prostredníctvom dekoračných obtlačkov). Aby sme zachytili moderné trendy v oblasti potlače skla, postupne sa snažíme zavádzať ďalšie tlačové a dekoračné technológie. Použité vypaľovacie, organické farby a zlato odolávajú umývaniu v umývačkách. Dekorované množstvo u nás nie je limitované. Ceny skla s potlačou však do značnej miery závisia od výrobnej série, pretože tlačové technológie sú spojené s fixnými nákladmi na prípravu tlače. Obráťte sa na nás s vaším dopytom. Kalkuláciu vám spracujeme vo viacerých množstvových variantoch, aby ste mohli posúdiť cenovú náročnosť rôznych riešení.